Trafikavspärrningar

Se vårt arbete

Eccua Pro tillverkar trafikavspärrningar. För närvarande erbjuder vi avspärrningsblock i två olika storlekar. Trafikavspärrningar av Eccua Pro är lätta samt enkla att förvara, transportera och hantera. Produkter fylls med sand eller vatten för att öka vikten. Trafikavspärrningar kan kopplas ihop sinsemellan. Produkterna är väder- och UV-beständiga. Som standardlösning tillverkar vi vita och röda trafikavspärrningar men vi kan även erbjuda färglösningar efter kundens önskemål.

Trafikavspärrning H 800

Avspärrningsblocket H 800 är lämpligt för trafikreglering på vägar och gator där avspärrningen ska vara väl synlig. Den relativt höga höjden gör dem alltid synlig för förare. Produkterna kan förses med blinkljus och reflexband. Produkterna är dubbelväggiga, ihåliga och kan staplas på varandra för utrymmessnål förvaring.

Download PDF
Smily trash bin
Hot tub

Trafikavspärrning H 50

Avspärrningsblock H 500 är lämpligt för såväl racerbanor som parkeringsplatser. Produkten kan förses med reflexband. Blocket har en bred sockel som gör det relativt stabilt och vindsäkert om det dessutom fylls med fyllningsmaterial.

Download PDF
Smily trash bin