Infrastrukturprodukter

Se vårt arbete

Inspektionsbrunn för dagvattensystem D800 ball

Manhole shell D800 ball

Brunnen används som sandfång i dagvattensystem. PE-plaströr med D560 mm och D400 mm kan användas som brunnsförlängning. Röret bör svetsas fast vid brunnen. Vid behov kan brunnen skäras i två halvor vid ränden i mitten och halvorna kan användas som botten och överdel för ett PE-rör med D800. Brunnen har nyttig volym på 275 l. Max installationsdjup 2,5 m.

Manhole shell D850 ball

Brunnen används som sandfång i dagvattensystem. PE-plaströr med D560 mm och D400 mm kan användas som brunnsförlängning. Röret bör svetsas fast vid brunnen. Vid behov kan brunnen skäras i två halvor vid ränden i mitten och halvorna kan användas som botten och överdel för ett PE-rör med D850. Brunnen har nyttig volym på 300 l. Max installationsdjup 2,5 m.

Manhole shell D850 ball

Förlängning för servicebrunn, D600

Manhole extension D600

Förlängning för servicebrunn, D600, H1000 mm. Servicebrunnen kan kapas i nödvändig höjd mellan två ränder. Servicebrunnen kan användas med en plastlucka eller en flytande gjutjärnslucka. Vid önskemål kan vi erbjuda monteringstätningar och tätningar för teleskopiska luckor som tillval.

Brunnhölje D500 H500

Brunnhöljet med D500 och höjd på 500 mm kan användas i avloppssystem, för anläggning av en pumpstation för dagvatten eller som en brunn för golvbrunn, kontrollbrunn, provbrunn eller mindre fettavskiljare. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D500 eller en teleskopisk plastlucka med D400.

Manhole shell D500 H500

Brunnhölje D500 H1500

Manhole shell D500 H1500

Brunnhöljet med D500 och höjd på 1500 mm kan användas i avloppssystem, för anläggning av en pumpstation för dagvatten eller som en kontrollbrunn eller provbrunn. Vid behov kan brunnen förlängas med ett brunnhölje D500, H500. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D500 eller en teleskopisk plastlucka med D400. Max installationsdjup 2,6 m.

Brunnhölje D800

Brunnhöljet med D800 kan användas i avloppssystem, för anläggning av en pumpstation för dagvatten eller som en kontrollbrunn, provbrunn, fettavskiljare, oljefångare, vattenmätarbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan brunnen förlängas med en förlängning för servicebrunn med D600. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D600, en välvd plastlucka med D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka med D600. Max installationsdjup 3,5 m.

Manhole shell D800

Brunnhölje D1000

Manhole shell D1000

Brunnhöljet med D1000 kan användas i avloppssystem, för anläggning en pumpstation för dagvatten eller som en kontrollbrunn, provbrunn, fettavskiljare, oljefångare, vattenmätarbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan brunnen förlängas med en förlängning för servicebrunn med D600. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D600, en välvd plastlucka med D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka med D600. Max installationsdjup 3,5 m.

Brunnhölje D1200

Brunnhöljet med D1500 kan användas i avloppssystem, för anläggning en pumpstation för dagvatten eller som en kontrollbrunn, provbrunn, fettavskiljare, oljefångare, vattenmätarbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan brunnen förlängas med en förlängning för servicebrunn med D600 eller D800. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D600 och D800 (floating ductile iron cover), en välvd plastlucka med D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka med D600. Max installationsdjup 3,5 m.

Manhole shell D1200

Brunnhölje D1500 ball

Manhole shell D1500 ball

Brunnhöljet med D1500 kan användas i avloppssystem, för anläggning en pumpstation för dagvatten eller som en kontrollbrunn, provbrunn, fettavskiljare, oljefångare, vattenmätarbrunn eller spjällbrunn. Vid behov kan brunnen förlängas med en förlängning för servicebrunn med D600. Brunnen kan användas med en flytande gjutjärnslucka med D600, en välvd plastlucka med D600 och 800 eller en teleskopisk plastlucka med D600. Max installationsdjup 4,5 m.

Inspektionsbrunn för avloppssystem D400

Brunnen används som inspektionsbrunn i avloppssystem. PE-rör med D400 mm kan användas som brunnsförlängning. En rörhylsa med motsvarande diameter kan användas för koppling av utgående rör till rörledningen. Det ingående röret kan anslutas till brunnen antingen rakt eller i valfri vinkel upp till 45 grader. Det ingående röret bör svetsas fast vid brunnen. Max installationsdjup 3,2m.

Sewage inspection well D400

Inspektionsbrunn för avloppssystem D560

Inspection well bottom D560

Brunnen används som inspektionsbrunn i avloppssystem. PE-rör med D560 mm kan användas som brunnsförlängning. En rörhylsa med motsvarande diameter kan användas för koppling av utgående rör till rörledningen. Max installationsdjup 2,65m.

Välvd lucka D560, D600, D800 och D850

Välvda luckor med D560, D600, D790 och D800 är avsedda för brunnar under grönområden. Luckan tål en människans kroppstyngd men inga transportmedel. Vi kan förse luckan med logotyp efter kundens önskemål. Luckorna har klämmor för låsning och fixering som vid önskemål kan levereras med luckorna.

Dome covers D560, D600, D790, D800 and D850

Teleskopisk lucka D400, D600 och D800

Inspection well bottom D560

Teleskopiska luckor med D400, D600 och D800 är avsedda för användning i grönområden. Luckan tål en människas kroppstyngd men inga transportmedel. Vi kan förse luckan med logotyp (custom label) efter kundens önskemål. Dessa luckor möjliggör att justera brunnens höjd inom 400 mm. Luckorna är låsbara. Vid önskemål fylls luckorna med PU-skum för ökad värmeisolering. Vi tillhandahåller även tätningar för teleskopiska luckor i respektive storlek.