Om oss

Se vårt arbete

Eccua Pro OÜ började sin verksamhet 1994 som en tillverkare av brandposter. Sedan utvecklades Eccua vidare till en tillverkare av underjordiska anläggningar för infrastrukturbranschen. Som en logisk följd till detta investerade vi 2005 i teknik för rotationsgjutning som företaget Rototec OÜ inom Eccua-koncernen. Senare ändrades företagets namn till Frog Plastic OÜ och idag är vi verksamma under namnet Eccua Pro OÜ till följd av en sammanslagning av företag. Vi använder varumärket Rotosolve vid tjänster och produkter inom rotationsgjutning.

Eccua

Vi har kunder inom följande branscher:

Eccua

Vi erbjuder vår hjälp i alla etapper för utarbetande av en produkt, från projektering och framställande av formen till gjutning, sammansättning och olika logistiklösningar. Vi har ett högst professionellt team som hittar lösningar till alla eventuella problem. Eccua Pro OÜ:s kvalitetsledningssystem uppfyller kraven enligt standard ISO 9001 och certifierades för första gången 2006.