Om oss

Eccua Pro OÜ började sin verksamhet 1994 som en tillverkare av brandposter. Sedan utvecklades Eccua vidare till en tillverkare av underjordiska anläggningar för infrastrukturbranschen. Som en logisk följd till detta investerade vi 2005 i teknik för rotationsgjutning som företaget Rototec OÜ inom Eccua-koncernen. Senare ändrades företagets namn till Frog Plastic OÜ och idag är vi verksamma under namnet Eccua Pro OÜ till följd av en sammanslagning av företag. Vi använder varumärket Rotosolve vid tjänster och produkter inom rotationsgjutning.

Ända från början har vi strävat efter att kunna erbjuda det bästa möjliga partnerskapet inom rotationsgjutning, såväl i Estland som på den nordiska marknaden. Under våra 15 verksamhetsår har vi genomgått en betydande utveckling och vunnit uppskattning bland våra kunder. Vi har långvariga, stabila relationer med våra kunder och dessa relationer har bara blivit starkare genom åren. Idag använder vi 3 rotationsgjutningsmaskiner som möjliggör oss att tillhandahålla produkter både i stora partier och med stora mått. Max diameter på våra produkter är för närvarande 3,5 m.

Vi har kunder inom följande branscher:

  • Sjöfart – flytande bryggor, bojar, pontoner osv;
  • Miljöbyggnad – behållare, brunnar, rördetaljer, pumpstationer, avskiljare osv;
  • Renhållning – sopbehållare, utetoaletter, avfallstråg osv;
  • Jordbruk – vattningsbehållare, foderbehållare, transporttankar för vätskor, samlingstankar för vatten osv;
  • Design – element för offentliga miljöer, möbler, belysningsarmaturer, lekplatser, leksaker;
  • Maskinteknik – tankar, maskinkåpor, diverse detaljer;
  • Trafiksäkerhet – trafikavspärrningar, sandningslådor osv.

Vi erbjuder vår hjälp i alla etapper för utarbetande av en produkt, från projektering och framställande av formen till gjutning, sammansättning och olika logistiklösningar. Vi har ett högst professionellt team som hittar lösningar till alla eventuella problem.

Eccua Pro OÜ:s kvalitetsledningssystem uppfyller kraven enligt standard ISO 9001 och certifierades för första gången 2006.